“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT”

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το Παράρτημα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, αποφάσισε ομόφωνα τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του παραρτήματος με θέμα:

“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT

που θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι τα μέλη του Παραρτήματος, δηλαδή οι Φυσικοί και όσοι ακόμα το παρακολουθήσουν, να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες, που θα τους καταστήσουν ικανούς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες – Projects θεματικών κύκλων, βάσει του καινούργιου εκπαιδευτικού πλαισίου που απαιτεί την υλοποίηση Ερευνητικών Εργασιών – Projects στη σχολική τάξη, είτε στη Δευτεροβάθμια, είτε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε σε άλλους φορείς.

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί που έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν ερευνητικές εργασίες να έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών τους μέσα από την υπεύθυνη και ουσιαστική πορεία του Συνεδρίου.

Ο θεσμός αυτός που για πρώτη φορά ξεκινά από το χώρο της Μακεδονίας επιδιώκουμε να αγκαλιάσει και να δώσει προοπτική στο εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελείται στο σχολείο καθημερινά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και εγγραφή μέσω της σελίδας του Συνεδρίου http://project.eefthes.gr