Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Υπηρεσιών, Φορέων, Επιχειρήσεων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το Παράρτημα Κ.Δ. Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της, αλλά και των εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, πρόκειται να ξεκινήσει ετήσιο σεμινάριο στον τομέα της εξειδίκευσης στην: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Υπηρεσιών, Φορέων, Επιχειρήσεων».

Σε συνεργασία με ειδικούς εκπαιδευτικούς το παράρτημά μας, διοργανώνει Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Υπηρεσιών, Φορέων, Επιχειρήσεων , το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 Σεπτεμβρίου του 2011.

ΣΚΟΠΟΣ αυτού του προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα, ικανούς να συμβάλουν στο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ και στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ της σύγχρονης Εκπαίδευσης, του νέου σύγχρονου σχολείου, αλλά και των Υπηρεσιών, ή Φορέων ή Επιχειρήσεων.

Επιπλέον στόχος του προγράμματος μας είναι και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την Στελέχωση των Εκπαιδευτικών Μονάδων, αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε κάθε επίπεδο και θέση, αλλά και για την ανάληψη θέσης Στελέχους της Εκπαίδευσης (π.χ. συμβούλου εκπαίδευσης, υποδιευθυντή, διευθυντή, υπευθύνων εργαστηρίων ή τομέων, γραφείων δράσεων όπως περιβαλλοντικής, υγείας, σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής κ.λπ.). Επιπλέον στόχος του προγράμματος μας είναι και η απόκτηση γνώσεων Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν είναι:

 • Οργάνωση της Εκπαίδευσης
 • Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα ειδικά στην Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Μέτρηση στην εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση στην εκπαίδευση
 • Νομικές πτυχές της εκπαίδευσης
 • Οικονομικές πτυχές της εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικής μονάδας
 • Ποιότητα στην εκπαίδευση
 • Ολική Ποιότητα στην εκπαίδευση
 • Διαχείριση εξοπλισμού εκπαιδευτικής μονάδας
 • Μοντέλα διοίκησης σχολικών μονάδων
 • Μοντέλα διοίκησης Διοικητικών Μονάδων Εκπαίδευσης
 • Μοντέλα διοίκησης εκπαίδευσης σε φορείς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις.
 • Εκπαιδευτική ηγεσία
 • Πολιτισμικές διαστάσεις στην εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική μονάδα
 • Εκπαιδευτική μονάδα και οικογένεια
 • Εκπαιδευτική μονάδα και φορείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική μονάδα και τοπική κοινωνία
 • Ανάπτυξη επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον
 • Σχολική βελτίωση
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο
 • Λήψη αποφάσεων
 • Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 • Επιχείρηση και εκπαίδευση
 • Επιχείρηση και Οργάνωση
 • Επιχείριση και Διοίκηση
 • Επιχείριση και Επιμόρφωση
 • Γενικές αρχές Επιχειρήσεων
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική Εκπαίδευση
 • Χρηματοδοτικά και Οικονομικά στην Εκπαίδευση
 • Εκθεσιακό Marketing
 • Στρατηγικοί στόχοι
 • Follow up – Αξιολόγηση
 • Χρηματοδοτήσεις
 • Σχεδιασμός συμμετοχής
 • Επιλογή κατάλληλης έκθεσης /Συμμετοχή /Διαδικασίες

 

Σύνολο ωρών Σεμιναρίου Εξειδίκευσης: 400 ώρες

Ημερομηνία Έναρξης: Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011(στο πρώτο μάθημα θα δοθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών με τους διδάσκοντες)

Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 9:00 – 14:00 (δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα και τα υπόλοιπα μέσω e-learning)

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Συνολικό κόστος Σεμιναρίου: 1300 ευρώ

* Ο αριθμός των επιμορφούμενων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Για πληροφορίες – εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία του Παραρτήματος Κ. Δ. Μακεδονίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00 & Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 17:30-20:30, τηλ : 2310233703 και 6942790888 κα Κίτσου

Website: www.eefthes.gr e-mail: eefthes@otenet.gr

Με εκτίμηση και ευχαριστίες

Η Διοικούσα Επιτροπή