Φόρμες εγγραφής μαθητικών διαγωνισμών 2014

Eγγραφή των μαθητών
Η εγγραφή των μαθητών στον Διαγωνισμό θα γίνει μόνον με ηλεκτρονικό τρόπο και αποκλείεται κάθε άλλη εγγραφή τους, παρά μόνο η εγγραφή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eefthes.gr στην ειδική θέση για κάθε τάξη ξεχωριστά έως και την 9.5.2014 για το Δημοτικό και 10.5.2014 για το Γυμνάσιο.

Eγγραφή των μαθητών

Ε΄Δημοτικού
Στ΄Δημοτικού

Α΄Γυμνασίου
Β΄Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Comments are closed.