Ψήφισμα φυσικού τμήματος

Απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Αθήνα
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 10/2-4-2012 έλαβε γνώση της επιστολής που απευθύνατε στον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής, και στον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας, καθώς και το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) της 1/2/2012, που την συνόδευε.
Με την ιδιότητα μας ως ακαδημαϊκών μελών ενός Τμήματος Φυσικής, αλλά και ατομικά ως μελών της ίδιας της ΕΕΦ, της οποίας έχετε την ευθύνη της διοικήσεώς της, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνεστε το ηθικό αλλά και έννομο ενδιαφέρον μας για την ΕΕΦ, τις δραστηριότητές της, αλλά και τις συνέπειες των αποφάσεών της.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι με κατάπληξη διαβάσαμε τόσο την επιστολή, όσο και την απόφαση του Συμβουλίου σας. Κι αυτό γιατί θεωρούμε τελείως αντιδεοντολογική αλλά και εκτός λογικής, την κατάργηση των αιρετών διοικήσεων των Παραρτημάτων της Ένωσης και τον διορισμό νέων, χωρίς σοβαρή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και χωρίς ενημέρωση των μελών των Παραρτημάτων. Μπορούμε ίσως, να αντιληφθούμε τη διάθεσή σας να «ανασυγκροτήσετε» τα Παραρτήματα της ΕΕΦ, δεν αντιλαμβανόμαστε όμως το τι σημαίνει αυτό, αλλά κυρίως πως αυτό θα επιτευχθεί καλύτερα με την κατάργηση των εκλεγμένων Διοικήσεών τους. Θεωρούμε πιο λογική, λειτουργική και αποτελεσματική την συνεργασία σας με τις εκλεγμένες Διοικήσεις για την όποια «ανασυγκρότηση» έχετε σκεφθεί, προς την κατεύθυνση βεβαίως της καλύτερης εξυπηρέτησης των Ελλήνων Φυσικών και της διάδοσης της Επιστήμης της Φυσικής.
Συγχρόνως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υποστηρίζουμε την από ετών υποβληθείσα πρόταση για την αλλαγή του απαρχαιωμένου (1930) καταστατικού της ΕΕΦ και τη δημιουργία ενός πλέγματος πρωτοβάθμιων ενώσεων/σωματείων (αντί του σημερινού Σωματείου) με ομοσπονδιακή Πανελλήνια συγκρότηση. Είμαστε σίγουροι ότι η μορφή αυτή θα υποστηρίξει καλύτερα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ελλήνων Φυσικών καθώς και την εκπροσώπηση τους ως θεσμοθετημένος πλέον σύμβουλος της Πολιτείας, με καθορισμένες αρμοδιότητες, συγχρόνως δε θα βελτιώσει την παρουσία τους στις αντίστοιχες Διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις.
Τέλος, θεωρούμε ότι τα Τμήματα Φυσικής έχουν ηθική και ακαδημαϊκή υποχρέωση να αναλάβουν κάποιο ρόλο υποστήριξης – καταλύτη και να συνδράμουν τις προσπάθειες σας και των μελών της ΕΕΦ και για αυτό το λόγο αποστέλλουμε το κείμενο αυτό και στα άλλα Τμήματα Φυσικής της χώρας, ώστε να συντονίσουν τις πιθανές ενέργειες τους.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.
Θεόδωρος Λαόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κοινοποίηση: κ. Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. Α.Π.Θ.
Παράρτημα Κ. & Δ. Μακεδονίας της Ε.Ε.Φ.
Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Leave a Reply