Εκδόσεις

University Studio Press

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις University Studio Press- Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2012, ένα νέο εκλαϊκευμένο βιβλίο των Χ. Χιντήρογλου και Σ. Παυλίδη για την Εξέλιξη, το Δαρβίνο….… και το Δαρβινισμό και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις τους στην εποχή μας, σε μορφή διαλόγων μεταξύ ενός βιολόγου και ενός γεωλόγου.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΑΡΒΙΝΕ-2012-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

06-ΙOYNIΟΣ_3
 

 

 

 

 

 

Καστανιώτη:

1 Μηχανική του υλικού σημείου

2 Αρχή διατήρησης της ενέργειας

3 Αρχή διατήρησης της ορμής

4 Μηχανική του στερεού σώματος

5 Βαρυτικά - Ηλεκτρικά πεδία

6 Ομογενή βαρυτικά ηλεκτρικά πεδία

7 Μαγνητικά πεδία

8 Μηχανικές ταλαντώσεις

9 Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς

Previous

 

Κοτρωνίδου I. – Tόζιου Κ.