Αρχείο Διαγωνισμών

« Διαγωνισμός ΦΥΣΙΚΗΣ έτους 2013 για μαθητές Γυμνασίων & Δημοτικών »

Ε’τάξη αποτελέσματα

ΣΤ΄ τάξη αποτελέσματα

Β και Γ γυμνασίου αποτελέσματα

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέματα Γ’ γυμνασίου 2013

Ενδεικτικές απαντήσεις Γ’ Γυμνασιου

Θέματα Β’ Γυμνασίου

Ενδεικτικές απαντήσεις Β’ Γυμνασίου

«Διαγωνισμός ΦΥΣΙΚΗΣ 2012, για μαθητές Γυμνασίων & Δημοτικών».

Θέματα ΕΕΦ 2012 Γ’ γυμνασίου

Απαντήσεις-θέματα ΕΕΦ 2012 Γ’ γυμν.

Θέματα Διαγ, Φυσικής 2012 β΄Γυμνασίου

Διαγ, Φυσικής 2012 β΄Γυμνασίου – Απαντήσεις

Θέματα και απαντήσεις Ε΄ΤΑΞΗΣ

Θέματα και απαντήσεις ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ

Aποτελέσματα:

E΄δημοτικού

ΣΤ’ δημοτικου

Γ΄ γυμνασίου

B’ γυμνασίου

2011


Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, Κυριακή 5 Iουνίου 2011

Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Β’ και Γ’ τάξεως Γυμνασίων και Ε’ και Στ’ τάξεως Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑΤΑ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Β΄Γυμνασίου θέματααπαντήσεις
Γ’ Γυμνασίου θέματααπαντήσεις


Ε΄Τάξεως
ΣΤ΄Τάξεως

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ε΄Τάξεως
ΣΤ΄Τάξεως

Β’ Γυμνασίου
Γ΄Γυμνασίου

 


2010

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, Κυριακή 18 Απριλίου 2010

Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξεως Δημοτικών Σχολείων

Θέματα Ε’ τάξεωςθέματα και απαντήσεις Ε’ τάξεως
Θέματα Στ’ τάξεωςθέματα και απαντήσεις Στ’ τάξεως
Αποτελέσματα Ε’ Τάξεως
Αποτελέσματα ΣΤ’ Τάξεως

Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Β’ και Γ’ τάξεως Γυμνασίων

θέματα Β’ τάξηςαπαντήσεις Β’ τάξης
θέματα Γ’ τάξηςαπαντήσεις Γ’ τάξης
Αποτελέσματα Β’ τάξεως
Αποτελέσματα Γ΄τάξεως

 

2009

Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικών Σχολείων.
Στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, Κυριακή 31 Μαϊου 2009.

Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξεως Δημοτικών Σχολείων

θέματα Έ τάξεωςενδεικτικές απαντήσεις
θέματα ΣΤ’ τάξεωςενδεικτικές απαντήσεις
Αποτελέσματα Έ τάξεως
Αποτελέσματα ΣΤ τάξεως

 

2008

Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικών Σχολείων.
Στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, Κυριακή 8 Ιουνίου 2008, ώρα 10.30

Διαγωνισμός Φυσικής για μαθητές Ε’ και Στ’ τάξεως Δημοτικών Σχολείων

θέματα Έ τάξεως - ενδεικτικές απαντήσεις
θέματα ΄ΣΤ τάξεως- ενδεικτικές απαντήσεις
Αποτελέσματα Έ τάξεως
Αποτελέσματα ΣΤ΄τάξεως